Hvad er niveaumåling?

Hvad er niveaumåling?

901
0
SHARE

Niveaumåling kan godt være en speciel størrelse, at skulle sætte sig ind i, hvis man ikke er inden for branchen af opbevaring af væske.


Når man arbejder med vand og andre væsker, så er det utroligt vigtigt, at man får fortaget korrekte og jævne målinger – også kaldet niveaumålinger, der imødekommer de krav, som er gældende for både spildevand, brønde, byggeri og meget mere.

Hydrostatisk eller ultrasonisk måling?


Lige som niveaumåling er vigtigt for brønde, så er niveaumåling også en vigtig del af processen når det kommer til vedligehold af, f.eks. bassiner, tanke o.l. For at finde det rette udstyr til din opbevaringssituation, så er der flere måleinstrumenter, som man kan vurdere. Heriblandt hydrostatisk måling og ultrasonisk måling.

Hydrostatisk niveaumåling er ideelt, hvis man ønsker et generelt udstyr, der kan give præcise målinger uanset væsker. Hydrostatisk niveaumåling kan også overvåge niveauet i boringer, spildevandsanlæg og kloakoverløb m.m. Helt særligt er det dog, at man med eksplosionsfarlige områder også kan drage fordel af, at bruge hydrostatisk måler til niveaumåling.

En anden løsning er ultralydsmåling. Dette måleudstyr er særligt egnet og anbefalet, hvis man arbejder med medier, der ofte bliver meget beskidte, er udsat for ætsende væsker eller på anden vis kan skade en tryktransmitter. Denne er også kendt for at være ideel, hvis man ønsker at undgå fysisk kontakt/forurening når du laver en niveaumåling, hvilket er særligt vigtigt, hvis man arbejder med et medie, der er rent og skal forblive det.

Temperaturen har en betydning

Som mange nok kan huske fra fysiktimerne i folkeskolen, så har væske en tendens til at ændre sig med temperaturen. Dog er både hydrostatiske og ultrasoniske måleudstyr indrettet således, at de begge automatisk kompenserer for temperaturen, så kan man have tillid til at målingerne er upåvirket, uanset om væsken er varm eller kold.