Et sammenhængende sundhedsvæsen fordrer samarbejde mellem offentlige og private aktører

Et sammenhængende sundhedsvæsen fordrer samarbejde mellem offentlige og private aktører

285
0
SHARE

Nu og da hører man om patientforløb, hvor de involverede aktører i patientforløbene ikke samarbejder tilstrækkeligt. Patienterne får derfor ikke altid en optimal behandling, og fejl kan opstå. Fejlene skyldes ikke manglende kompetencer eller engagement hos sundhedspersonalet, men derimod, at ansvars- og rollefordelingen ikke er klargjort, og at vigtig information kan gå tabt pga. manglende kommunikation. Særlig samarbejdet mellem private og offentlige aktører skal forbedres. Sundhed Danmark har allerede lavet tiltag, der skal forbedre samarbejdet om patientforløb, men der er et ønske om endnu flere forbedringer.

Tværgående samarbejde

For at ansvaret for patienten ikke går tabt, og informationsdelingen styrkes, skal samarbejdet mellem sundhedsvæsnets siloer være tæt og komplementerende. Der er overordnet 4 siloer i sundhedssektoren: 1) Borgere i egne hjem 2) Lægehuse 3) Sygehuse/visitationer 4) Kommuner. Et typisk forløb inden for de 4 siloer foregår på følgende måde: Borgeren bliver syg i eget hjem og tager til lægen. Er der behov for det, henvises patienten til et sygehus, får behandling og visiteres evt. til hjælp i hjemmet. I hjemmet sørger kommunen for fx hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske. Målet er fremover at forbedre det tværgående samarbejde mellem disse siloer. Er koordineringen og informationsdelingen i disse forløb ikke tilstrækkelig, viser erfaringen desværre, at behandlingen forsinkes, og fejlmedicinering hænder. Netop samarbejde mellem det offentlige og private er afgørende for at opnå de bedste resultater. Udfordringerne i sundhedssektoren er bl.a. en presset økonomi, mangel på lægefagligt mandskab eller utilstrækkelig behandlingskapacitet. Netop i sådanne situationer vil det være oplagt at gøre brug af privatsektoren, så den supplerer de offentlige behandlingsforløb. Frem for at være styret af forskellige incitamenter i siloerne, skal der skabes fælles fodslag, så patienterne sættes i centrum. Det vil naturligvis først og fremmest komme patienterne til gode, men også sundhedsvæsnets medarbejdere samt budgetterne vil få stor gavn af konstruktive samarbejdstiltag. Samarbejde mellem det offentlige og private sundhedsvæsen er vejen frem.     

NO COMMENTS